Судебные решения и практика 
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД  
  Про оплату праці
  Про безоплатну приватизацію житла
  Про постійне користування земельними ділянками
  Про апеляційне оскарження ухвал суду
  Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань
  Щодо усунення членів виконавчого органу товариства
ВЕРХОВНИЙ СУД  
  Практика розгляду судами земельних спорів
  Щодо розгляду справ (житлове право)
  Про практику застосування судами законодавства про ЖБК
  Про право приватної власності громадян на жилий будинок
  Про практику застосування Житлового кодексу України
  Про розгляд справ про розірвання шлюбу та поділ спільного майна подружжя
  Про застосування Кодексу про шлюб та сім'ю України
  Практика розгляду судами справ про визнання правочинів недійсними
  Про захист права приватної власності
  Про встановлення фактів, що мають юридичне значення
  Практика застосування судами Закону України "Про третейські суди"
  Про речові докази та передачу в дохід держави нажитого злочинним шляхом майна
  Про судову практику відшкодування моральної (немайнової) шкоди
  Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними
  Про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
  Про припинення права на частку у спільному майні
  Про визнання договору уступки права вимоги недійсним
  Про розірвання договору
  Про розірвання договору оренди та виселення орендаря
  Щодо надання ОСББ житлово-комунальних послуг
  Щодо обчислення розміру пені від суми несплачених аліментів
  Щодо нарахування пені за договорами банківського вкладу
  Щодо припинення договору іпотеки у разі припинення боржника
  Про стягнення середнього заробітку за час затримки виконання рішення
  Про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД  
  Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку
  Про визнання недійсним договору іпотеки та кредитного договору
  Про правовий режим самочинного будівництва
  Про практику розгляду судами цивільних справ з іноземним елементом
  Про практику застосування статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД  
  Про питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам
  Про результати перегляду судових рішень господарських судів
  Про розгляд справ у спорах, пов'язаних із земельними правовідносинами
  Про деякі питання, що виникають із земельних відносин
  Про вирішення спорів, пов'язаних з орендою земельних ділянок
  Про вирішення спорів за участю нерезидентів
  Про вирішення спорів про охорону навколишнього природного середовища
  Про деякі питання практики застосування розділу VI ГПК України
  Про деякі питання про відповідальність за порушення грошових зобов'язань
  Про відповідальність за порушення грошових зобов'язань
  Про деякі питання практики застосування позовної давності
  Про усунення перешкод у користуванні майном
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  
  Узагальнення практики про відшкодування ПДВ
  Про застосування законодавства у справах з приводу рішень ДВС
  Про застосування законодавства у справах із оскарження дій чи бездіяльності ДВС
  Про соціальний захист дітей війни
  Про розв'язання спорів, що виникають з відносин публічної служби
  Щодо розгляду спорів, пов'язаних із соціальними виплатами