Судебные решения и практика 
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД  
  Про постійне користування земельними ділянками
ВЕРХОВНИЙ СУД  
  Практика розгляду судами земельних спорів
  Про право приватної власності громадян на жилий будинок
  Про практику застосування Житлового кодексу України
  Практика розгляду судами справ про визнання правочинів недійсними
  Про захист права приватної власності
  Про встановлення фактів, що мають юридичне значення
  Про судову практику відшкодування моральної (немайнової) шкоди
  Про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
  Про визнання договору уступки права вимоги недійсним
  Щодо надання ОСББ житлово-комунальних послуг
  Щодо нарахування пені за договорами банківського вкладу
  Про форму надання кредитором згоди на заміну боржника
  Щодо переривання перебігу позовної давності діями боржника
  Щодо строків зверннення до суду з позовом про стягнення заробітної плати
  Щодо права працівника на звернення до суду з позовом про стягнення заробітної плати
  Щодо наслідків порушення прав споживачів енергопостачальником
  Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень
  Про підсудність спорів між ОСББ та його учасниками
  Про стягнення заборгованості за дивідендами
  Про розрахунки при виході учасника
  Про неприпустимість втручання кредиторів у діяльність товариства
  Про право акціонера вимагати проведення аудиту
  Про прийняття заяв поточних кредиторів з вимогами до боржника
  Щодо позбавлення посягаючого життя під час вторгнення у житло
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД  
  Про правовий режим самочинного будівництва
  Про практику застосування статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД  
  Про результати перегляду судових рішень господарських судів
  Про розгляд справ у спорах, пов'язаних із земельними правовідносинами
  Про відповідальність за порушення грошових зобов'язань
  Про деякі питання практики застосування позовної давності
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  
  Про застосування законодавства у справах з приводу рішень ДВС