Судебные решения и практика 
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД  
  Про постійне користування земельними ділянками
ВЕРХОВНИЙ СУД  
  Практика розгляду судами земельних спорів
  Про право приватної власності громадян на жилий будинок
  Про практику застосування Житлового кодексу України
  Практика розгляду судами справ про визнання правочинів недійсними
  Про захист права приватної власності
  Про встановлення фактів, що мають юридичне значення
  Про судову практику відшкодування моральної (немайнової) шкоди
  Про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України
  Про визнання договору уступки права вимоги недійсним
  Щодо надання ОСББ житлово-комунальних послуг
  Щодо обчислення розміру пені від суми несплачених аліментів
  Щодо нарахування пені за договорами банківського вкладу
  Про форму надання кредитором згоди на заміну боржника
  Щодо переривання перебігу позовної давності діями боржника
  Щодо строків зверннення до суду з позовом про стягнення заробітної плати
  Щодо права працівника на звернення до суду з позовом про стягнення заробітної плати
  Щодо наслідків порушення прав споживачів енергопостачальником
  Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД  
  Про правовий режим самочинного будівництва
  Про практику застосування статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД  
  Про результати перегляду судових рішень господарських судів
  Про розгляд справ у спорах, пов'язаних із земельними правовідносинами
  Про деякі питання практики застосування розділу VI ГПК України
  Про відповідальність за порушення грошових зобов'язань
  Про деякі питання практики застосування позовної давності
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  
  Про застосування законодавства у справах з приводу рішень ДВС