Верховний Суд
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року

м. Київ

справа № 909/743/16

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

головуючий - Стратієнко Л.В.,

судді: Мамалуй О.О., Ткач І.В.,

за участю секретаря судового засідання - Сігнаєвської К.І.;

за участю представників:

позивача - не з'явився

відповідача - не з'явився

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Славкіної Марини Анатоліївни

на рішення Господарського суду Івано-Франківської області

(суддя - Булка В.І.)

від 08.11.2016,

та постанову Львівського апеляційного господарського суду

(головуючий - Михалюк О.В., судді - Кордюк Г.Т., Малех І.Б.)

від 14.03.2017

за позовом публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк"

до відкритого акціонерного товариства "Хутрофірма "Тисмениця"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - "Капітал плюс інвест"

про зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

26.08.2016 ПАТ "Всеукраїнський акціонерний банк" звернулось до суду з позовом про зобов'язання ВАТ "Хутрофірма "Тисмениця" вчинити дії, спрямовані на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та переведення емітованих ним 1 451 821 штук простих іменних акцій у бездокументарну форму існування.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що у зв'язку з непереведенням відповідачем акцій у бездокументарну форму неможливо виконати рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 21.02.2012 у справі № 5010/1612/2011-18/70, яким позовні вимоги ПАТ "ВіЕйБі Банк" про звернення стягнень на предмет застави шляхом проведення публічних торгів задоволено та, зокрема, у рахунок погашення заборгованості за кредитним договором у розмірі 54503974,31 грн звернуто стягнення на предмет застави - 1 451 821 штук простих іменних акцій відповідно до договору застави від 18.12.2008 року шляхом проведення публічних торгів із встановленням початкової ціни продаж на предмет застави на підставі оцінки майна на рівні не нижчому за звичайні ціни на цей майна, що діють на день визначення вартості майна. Виданий судом наказ повернуто стягувачеві (позивачу) у зв'язку з відсутністю підтверджуючої інформації про те, що ТОВ "Капітал плюс інвест" є власником 1 1415 821 штук акцій, емітованих ВАТ "Хутрофірма "Тисмениця". Це є наслідком бездіяльності ВАТ "Хутрофірма "Тисмениця" та результатом невиконання ним вимог Закону України "Про акціонерні товариства", що призвело до відсутності реєстрації у встановленому порядку емітованих ВАТ "Хутрофірма "Тисмениця" акцій.

Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 08.11.2016 у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 14.03.2017 рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 08.11.2016 залишено без змін.

21.08.2017 позивач подав касаційну скаргу на вказані судові рішення, в якій просить скасувати постановлені у справі та постановити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

Підставами для скасування судових рішень позивач зазначає порушення господарськими судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, зокрема, ст. ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. ст. 55, 124, 129, 130 Конституції України, ст.ст. 13, 16 ЦК України, ст. 20 ГК України; ст. ст. 4, 54, 84 ГПК України, оскільки суди прийшли до неправильного висновку про неналежність обраного ним способу захисту своїх порушених прав та недоведеність обставин, на які він посилався як на підставу своїх вимог.

Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши наведені у касаційній скарзі доводи, перевіривши матеріали справи, Верховний Суд вважає, що касаційну скаргу необхідно залишити без задоволення з таких підстав.

Наведені у касаційній скарзі аргументи не можуть бути підставами для скасування постановлених у справі судових рішень та постановлення нового рішення про задоволення позову відповідно до вимог ст. 311 ГПК України, оскільки вони не спростовують правильності висновків господарських судів про відсутність підстав для задоволення позову.

Відповідно до ч.1 ст. 115 ГПК України (в редакції до 15.12.2017) рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

Згідно з п.6 ч.1 ст.47 Закону України "Про виконавче провадження" підставою для повернення виконавчого документа стягувачу, є, зокрема, відсутність у боржника визначеного виконавчим документом майна, яке він за виконавчим документом має передати стягувачу, або майна, на яке необхідно звернути стягнення з метою погашення заборгованості (крім коштів), а здійснені державним виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Відповідно до постанови органу державної виконавчої служби від 22.09.2015 наказ № 312 від 06.03.2012, виданий Господарським судом Івано-Франківської області повернуто позивачу на підставі п.6 ч.1 ст. 47, ст. 50 Закону України "Про виконавче провадження" у зв'язку з відповіддю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2015 року № 09/04/13229/НК, згідно якої за ТОВ "Капітал плюс інвест" не зареєстровано на праві власності акції емітента (ВАТ "Хутрофірма "Тисмениця").

Отже, висновок судів попередніх інстанцій про те, що доводи позовної заяви про повернення виконавчою службою наказу господарського суду Івано-Франківської області від 06.03.2012р. № 312 у справі № 5010/1612/2011-18/70 з підстав неналежного виконання відповідачем приписів Закону "Про акціонерні товариства" не підтверджені наявними у справі доказами, є правильним та обгрунтованим.

Фактично порушення своїх прав позивач обгрунтовує невиконанням рішення суду щодо звернення стягнення на спірні акції.

Разом з тим, в матеріалах справи відсутні дані про те , що до прийняття вказаної вище постанови, державний виконавець вживав заходи щодо розшуку такого майна, як того вимагає п.6 ч.1 ст.47 Закону України "Про виконавче провадження".

Відповідно до ч.1 ст. 13 ЦК України цивільні права особа здійснює в межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.

Разом з тим, позивач не є особою, уповноваженою вимагати в судовому порядку зобов'язати відповідача вчинити дії, спрямовані на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та переведення емітованих ним простих іменних акцій в бездокументарну форму, оскільки ст. 5 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" встановлено, що державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, не передбачені такі його повноваження і договорами, укладеними ним з відповідачем та 3-ю особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, ТОВ "Капітал плюс інвест".

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" саме Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надсилати емітентам обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери а також в силу ст. 11 цього ж Закону застосовувати фінансові санкції за невиконання цих розпоряджень.

30.04. 2009 набув чинності Закон України "Про акціонерні товариства", пунктом 5 Розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" якого встановлено, що приведенням діяльності акціонерних товариств у відповідність із вимогами цього Закону в частині забезпечення існування акцій виключно у бездокументарній формі є здійснення таких дій: наглядова рада акціонерного товариства в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зобов'язана прийняти рішення про переведення випуску цінних паперів з документарної форми у бездокументарну (далі - рішення про дематеріалізацію) та забезпечити вчинення нижчезазначених дій у такій послідовності:

1) опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів та повідомлення про це персонально кожного акціонера, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, у спосіб, визначений при прийнятті рішення про дематеріалізацію (крім випадку, коли акції товариства належать одній особі);
2) подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов'язана видати свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування протягом 10 робочих днів з дати подання емітентом належним чином оформлених документів відповідно до встановлених нею вимог;
3) припинення обслуговування випуску цінних паперів у документарній формі у реєстроутримувача в системі реєстру власників іменних цінних паперів за цим випуском. Реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру;
4) укладення в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, договору про обслуговування емісії цінних паперів з обраним наглядовою радою депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується, з наступним відкриттям рахунку в цінних паперах емітента в цьому депозитарії та укладення договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам з обраним наглядовою радою зберігачем;
5) депонування глобального сертифіката в обраному депозитарії та надання йому необхідних розпоряджень та інших документів відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Депонування депозитарієм глобального сертифіката здійснюється протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування;
6) забезпечення передачі реєстру власників іменних цінних паперів та переведення обліку прав власності на акції у бездокументарній формі до зберігача. Передача реєстру власників іменних цінних паперів до зберігача здійснюється протягом трьох робочих днів з дати припинення ведення реєстру. Дата передачі реєстру власників іменних цінних паперів спільно визначається емітентом, реєстратором та зберігачем. Зберігач цінних паперів зобов'язаний відкрити рахунки в цінних паперах акціонерам та зарахувати на них акції на підставі договору з емітентом та переданого йому (зберігачу) реєстру власників іменних цінних паперів протягом двох місяців з дати передачі реєстру;
7) зберігання відповідно до законодавства реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на дату припинення ведення системи реєстру, та інших документів.

Отже, переведення акцій у бездокументарну форму є визначеною законом процедурою з певним алгоритмом дій, в якій бере участь не лише емітент, а й інші вказані учасники фондового ринку,.

Відповідно до ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод особа має право на ефективний спосіб захисту прав і це означає, що вона має право пред'явити в суді таку вимогу на захист цивільного прав, яка відповідає змісту порушеного права та характеру правопорушення.

Суди послалися на невідповідність обраного позивачем способу захисту вимогам ст. 16 ЦК України не у зв'язку з тим, що такий спосіб захисту не передбачений вказаною нормою, а саме у зв'язку з тим, що він не відповідає змісту порушеного права позивача та характеру правопорушення.

За таких обставин висновки судів про відсутність підстав для задоволення позову є законними і обгрунтованими, а доводи касаційної скарги про порушення вимог ст. 16 ЦК України - безпідставними, адже позивачем не було надано доказів про порушення його прав, які полягають у невиконанні судового рішення про звернення стягнення на заставлене майно та поверненні йому виконавчого документа у зв'язку з відсутністю у боржника визначеного виконавчим документом майна, саме внаслідок порушення відповідачем вимог Закону України "Про акціонерні товариства" щодо переведення емітованих ним акцій у бездокументарну форму.

Отже, судові рішення постановлені з додержанням вимог матеріального та процесуального права, підстав для їх зміни чи скасування немає.

Оскільки в задоволенні касаційної скарги відмовлено, то відповідно до ст. 129 ГПК України судові витрати, пов'язані з розглядом касаційної скарги, покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 300, 301, 308, 309, 314, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд

П О С Т А Н О В И В :

касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський акціонерний банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Славкіної Марини Анатоліїв низалишити без задоволення, а рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 08 листопада 2016 року та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 14 березня 2017 року у справі за № 909/743/16 - без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає.