Верховний Суд
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року

м. Київ

справа № 910/783/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Ткач І.В. - головуючий, Мамалуй О.О., Стратієнко Л.В.,

за участю секретаря судового засідання Бойка В.С.,

представників учасників справи:

позивача -Пипченко Б.Ю.,

відповідача - Бойко Г.О.,

третьої особи - не з'явились,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційні скарги

1. Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" та

2. Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.09.2017

(головуючий - Руденко М.А., судді - Смірнова Л.Г., Дідиченко М.А.)

та рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2017

(суддя Ярмак О.М.)

у справі № 910/783/17

за позовом Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця"

до Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит",

про зобов'язання забезпечити проведення аудиту,

ВСТАНОВИВ:

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. 12 січня 2017 року Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - ПрАТ "ФФ "Дарниця") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ"), в якому просило:

- зобов'язати відповідача забезпечити аудитору - Товариству з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" можливість проведення аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31.12.2015, шляхом надання протягом десяти днів з дати набрання судовим рішенням законної сили уповноваженому представнику Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" завірених підписом уповноваженої особи та печаткою ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" копій документів та інформацію відповідно до запиту аудитора, із зазначенням у позовній заяві переліку інформації та документації, яка вимагається;

- зобов'язати ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" забезпечити аудитору - Товариству з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" можливість проведення аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31.12.2015, на замовлення акціонера - ПрАТ "ФФ "Дарниця", шляхом надання протягом десяти днів з дати набрання судовим рішення законної сили письмової відповіді з інформацією, де визначена дата початку аудиторської перевірки.

1.2. 20 березня 2017 року ПрАТ "ФФ "Дарниця" подало заяву про уточнення позовних вимог, в якій крім зазначених вище вимог, просило також зобов'язати відповідача надати податкову звітність за 9 місяців 2016 року та електронну копію бухгалтерської бази за період, що перевіряється, зокрема, в електронному вигляді за 2016 рік.

1.3. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем свого обов'язку з надання необхідних документів для проведення аудиту, в порядку, визначеному статтею 75 Закону України "Про акціонерні товариства", чим порушено права позивача як акціонера ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" на отримання інформації про господарську діяльність останнього.

2. Короткий зміст оскаржуваних рішення та постанови судів першої та апеляційної інстанцій

2.1. Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.04.2017 позовні вимоги ПрАТ "ФФ "Дарниця" задоволено частково: зобов'язано відповідача забезпечити аудитору - Товариству з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" можливість проведення аудиту консолідованої фінансової звітності відповідача та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31.12.2015, на замовлення акціонера - позивача шляхом надання протягом десяти днів з дати набрання судовим рішенням законної сили письмової відповіді з інформацією, де визначена дата початку аудиторської перевірки. В іншій частині позову відмовлено.

2.2. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.09.2017 рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2017 залишено без змін.

2.3. Судами попередніх інстанцій встановлено, що ПрАТ "ФФ "Дарниця" як акціонер ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" є власником цінних паперів у кількості 3174 простих акцій, що складає понад 30% статутного капіталу позивача.

16.06.2016 позивач в порядку ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" направив відповідачу запит акціонера №0616/16-01 від 16.06.2016 про забезпечення можливості проведення аудиторської перевірки діяльності ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ", зазначивши про укладення договору на проведення перевірки з Приватним акціонерним товариством "КПМГ Аудит".

У відповідь на запит відповідач направив лист - відповідь № 21/2-1461 від 24.06.2016, в якому повідомив позивача про надання ним частини документів аудитору для проведення перевірки та необхідність підписання з ним договору про конфіденційність, у зв'язку з тим, що решта витребуваної інформації для проведення аудиторської перевірки входить до переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю відповідача.

На запит позивача за вих. №0716/28-149 від 28.07.2016 про стан виконання договору щодо проведення аудиту ПрАТ "КПМГ Аудит" повідомило листом від 05.08.2016 про відсутність можливості розпочати аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" з огляду на відсутність відповіді від останнього щодо пропозицій по узгодженню умов договору про конфіденційність.

04.11.2016 ПрАТ "ФФ "Дарниця" уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" договір №20161104 про надання послуг, за умовами якого останній зобов'язався провести аудиторську перевірку діяльності ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ", зокрема, провести аудит його консолідованої фінансової звітності, асоційованої компанії та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31.12.2015, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (фінансова звітність).

14.11.2016 позивач направив відповідачу запит №1116/14-13 від 14.11.2016 з повторною вимогою про проведення аудиторської перевірки діяльності ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ", додавши до нього копію договору про надання послуг від 04.11.2016 з додатками.

У відповідь на запит відповідач направив позивачу лист - відповідь №21/2-2586 від 22.11.2016, в якому повідомив позивача про надання ним частини документів аудитору для проведення перевірки та необхідність підписання ним договору про конфіденційність у зв'язку з тим, що решта витребуваної інформації для проведення аудиторської перевірки входить до переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю відповідача.

09.12.2016 Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" направило на адресу відповідача лист № 08/12-2016-1 від 08.12.2016 про направлення для підписання договору про конфіденційність наданої інформації про ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" та протоколу розбіжностей №1 до нього.

Відповідач договір про конфіденційність не підписав, будь-якої відповіді або зауважень стосовно зазначеного договору не направив.

Зазначені обставини стали підставою для виникнення спору у цій справі.

2.4. Частково задовольняючи позовні вимоги ПрАТ "ФФ "Дарниця", суди попередніх інстанцій зазначили, що право акціонера вимагати проведення аудиту, передбачене статтею 75 Закону України "Про акціонерні товариства", не залежить ні від бажання самого товариства проводити чи не проводити перевірку, ні від доцільності чи відсутності доцільності проведення такої перевірки.

Таким чином, суди дійшли висновку, що ухилення відповідача від надання документів, необхідних для проведення аудиторської перевірки, та інформації щодо дати початку аудиторської перевірки, ініційованої позивачем, суперечить ч.6 ст.75 Закону України "Про акціонерні товариства" та порушує реалізацію акціонером своїх корпоративних прав.

2.5. Водночас, суди дійшли висновку, що наведений позивачем у позовній заяві перелік інформації та документів, необхідних для проведення аудиторської перевірки, не обґрунтований нормами законодавства та стандартами аудиту, якими регулюється аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю. Відтак, суди відмовили у задоволенні позову ПрАТ "ФФ "Дарниця" у цій частині.

3. Короткий зміст вимог касаційних скарг та аргументи учасників справи

3.1. Не погоджуючись з вищезазначеними рішенням та постановою в частині задоволених позовних вимог ПрАТ "ФФ "Дарниця", ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" звернулось до суду з касаційною скаргою, у якій просить їх скасувати в цій частині та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Скаржник обґрунтовує вимоги, що містяться у касаційній скарзі, зокрема, такими доводами.

3.1.1. ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" вважає, що судами попередніх інстанцій порушено норми матеріального права, а саме, неправильно застосовано статтю 75 Закону України "Про акціонерні товариства".

На переконання відповідача, право акціонера на ініціювання та проведення аудиторської перевірки товариства не є безумовним, а повинно застосовуватись з урахуванням положень законодавства щодо збереження конфіденційної інформації ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" та його права на обмеження доступу до такої інформації.

Тобто реалізуючи своє право на проведення аудиторської перевірки відповідача, позивач повинен був враховувати вимоги Положення про комерційну таємницю ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" щодо її збереження та дотримуватись процедури доступу до документів, що містять комерційну таємницю, визначену зазначеним положенням.

Проте під час укладення договору з третьою особою (аудитором), позивач не передбачив збереження комерційної таємниці відповідача та не вчинив жодних заходів, спрямованих на укладення договору конфіденційності з Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит", як це передбачено Положенням про комерційну таємницю.

Таким чином, на переконання ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ", воно вжило всіх заходів для призначення дати проведення перевірки та надання документів, що містять комерційну таємницю, в порядку, який передбачений Положенням про комерційну таємницю. Його вина у не призначенні дати проведення перевірки відсутня. Відтак, висновок судів попередніх інстанцій про наявність правових підстав для часткового задоволення позову ПрАТ "ФФ "Дарниця" є помилковим.

3.1.2. ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" також зазначає про порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права, зокрема, ч.1 ст.79 та ч.1 ст.41 Господарського процесуального кодексу України, якими врегульовано питання зупинення провадження у справі до вирішення пов'язаної з неї іншої справи та призначення судової експертизи відповідно.

Відповідач переконаний у безпідставності висновків судів попередніх інстанцій про відмову у задоволенні його клопотання про зупинення провадження у цій справі до вирішення пов'язаної з неї іншої справи №910/2384/17 за позовом ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" до ПрАТ "ФФ "Дарниця" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" про визнання фіктивного договору про надання послуг з проведення аудиторської перевірки недійсним.

Як зазначає скаржник, ані суд першої інстанції, ані апеляційний господарський суд не врахували та не оцінили факти та обставини, на які посилався відповідач, заявляючи клопотання про зупинення, та не навели належних мотивів відмови у задоволенні такого клопотання.

Відтак, ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" вважає, що зазначені обставини призвели до прийняття неправильних рішення та постанови у цій справі, які підлягають скасуванню на підставі ч.1 ст.111-10 Господарського процесуального кодексу України.

Зазначаючи аналогічну підставу для скасування судових рішень, що оскаржуються, ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" вважає безпідставним висновок судів про відмову у задоволенні клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи підписів керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" Сушка Д.С. на договорі про надання послуг з проведення аудиторської перевірки, укладеному з позивачем.

На переконання відповідача, такі дії суду призвели до неповного з'ясування обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, а відтак, і помилкового висновку про наявність підстав для проведення аудиту на підставі статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства".

3.2. ПрАТ "ФФ "Дарниця" відзиву на касаційну скаргу ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" не подало.

3.3. Водночас, не погоджуючись з рішенням та постановою судів попередніх інстанцій, ПрАТ "ФФ "Дарниця" подало касаційну скаргу, у якій просить їх скасувати в частині відмови у задоволенні його позовних вимог про зобов'язання ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" забезпечити аудитору - Товариству з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" можливість проведення аудиту консолідованої фінансової звітності ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31.12.2015, на замовлення акціонера - ПрАТ "ФФ "Дарниця", шляхом надання протягом десяти днів з дати набрання судовим рішенням законної сили уповноваженому представнику Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" завірених підписом уповноваженої особи та печаткою ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" копій документів та інформацію відповідно до запиту аудитора. Прийняти в цій частині нове рішення по задоволення позовних вимог ПрАТ "ФФ "Дарниця" з надання документів згідно з переліком, зазначеного у прохальній частині касаційної скарги.

3.3.1. В обґрунтування вимог своєї касаційної скарги ПрАТ "ФФ "Дарниця" зазначає, що суди попередніх інстанцій не надали значення правовим позиціям Вищого господарського суду України в аналогічних спорах, що містяться у постановах від 15.12.2015 у справі №909/445/15, від 12.05.2014 у справі №925/802/13, від 03.02.2014 у справі №904/3831/13, від 09.12.2013 у справі №906/280/13-г, від 10.04.2013 у справі №09/5026/1795/2012, від 23.01.2013 у справі №6пн-к/5014/1522/2012, від 26.09.2012 у справі №5023/1616/12, від 23.11.2011 у справі №41/89пн.

3.3.2. З посиланням на приписи Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародний стандарт аудиту 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту", скаржник наполягає на тому, що перелік запитуваних у відповідача документів є нормативно обґрунтованим та необхідним для проведення аудиторської перевірки.

3.3.3. Таким чином, ПрАТ "ФФ "Дарниця" вважає, що суди попередніх інстанцій, відмовивши йому у задоволенні позовних вимог про зобов'язання ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" надати Товариству з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" завірені опії документів та інформацію відповідно до запиту аудитора, не врахували зазначену вище практику Вищого господарського суду України і аналогічних справах та фактично самоусунулись від вирішення спору по суті всіх заявлених позовних вимог.

3.4. У відзиві на касаційну скаргу ПрАТ "ФФ "Дарниця", ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" просить відмовити у її задоволенні, обґрунтовуючи свою позицію таким.

3.4.1. Відповідач зазначає, що перелік документів, зазначений позивачем, є необґрунтованим та не відноситься до предмету перевірки. Натомість, висновки судів про відмову у задоволенні позову щодо надання Товариству з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" документів на його запит, відповідач вважає обґрунтованими та правильними.

3.4.2. Ненадання документів, які не відносяться до предмету проведення перевірки та містять комерційну інформацію, відбулось з вини позивача.

3.4.3. ПрАТ "ФФ "Дарниця" не оскаржувало рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку, відтак, визнало, що рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2017 є обґрунтованим і було винесено судом відповідно до норм чинного законодавства.

4. Джерела права й акти їх застосування

4.1. Цивільний кодекс України

Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків

1. Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Стаття 116. Права учасників господарського товариства

1. Учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом:

5) одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.

Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства

1. Учасники господарського товариства зобов'язані:

1) додержуватися установчого документа товариства та виконувати рішення загальних зборів;

Стаття 162. Аудиторська перевірка

2. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства, у тому числі такого, що не зобов'язане публікувати для загального відома документи, має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій.

Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерного товариства встановлюється статутом товариства і законом.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

Стаття 505. Поняття комерційної таємниці

1. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

2. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

4.2. Закон України "Про акціонерні товариства" (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин)

Стаття 25. Права акціонерів - власників простих акцій

1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Стаття 29. Обов'язки акціонерів

1. Акціонери зобов'язані:

дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

Стаття 75. Аудитор

1. Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

4.3. Закон України "Про аудиторську діяльність" (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин)

Стаття 3. Аудиторська діяльність

Аудит - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Стаття 9. Обов'язки суб'єктів господарювання при проведенні аудиту

Органи управління суб'єкта господарювання зобов'язані створити аудитору (аудиторській фірмі) належні умови для якісного виконання аудиту.

Органи управління суб'єкта господарювання несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, які надаються аудитору (аудиторській фірмі) для проведення аудиту чи надання інших аудиторських послуг.

Стаття 19. Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм

Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані:

4) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

4.4. Господарсько-процесуальний кодекс України (в редакції, чинній на час розгляду справи судами першої та апеляційної інстанцій)

Стаття 4-3. Змагальність

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Стаття 41. Призначення і проведення судової експертизи

Для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Стаття 43. Оцінка доказів

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Стаття 79. Зупинення провадження у справі та його поновлення

Господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

4.5. Господарський процесуальний кодекс України (в редакції, чинній на час розгляду касаційних скарг)

Стаття 300. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

1. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

2. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

3. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.

4. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Стаття 332. Зупинення виконання судового рішення

1. Суд касаційної інстанції за заявою учасника справи або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскарженого рішення суду або зупинити його дію (якщо рішення не передбачає примусового виконання) до закінчення його перегляду в касаційному порядку.

2. Про зупинення виконання або зупинення дії судового рішення постановляється ухвала.

3. Суд касаційної інстанції у постанові за результатами перегляду оскаржуваного судового рішення вирішує питання про поновлення його виконання (дії).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

5. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій.

5.1. Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції

5.1.1. З урахуванням меж розгляду справи судом касаційної інстанції, визначених статтею 300 Господарського процесуального кодексу України, не можуть бути взяті до уваги аргументи скаржників про необхідність встановлення обставин справи, про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

5.1.2. Згідно з компетенцією, визначеною законом, Верховний Суд в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

5.2. Щодо суті касаційної скарги ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ"

5.2.1. Як правильно встановлено судами попередніх інстанцій, спір у цій стосується реалізації права ПрАТ "ФФ "Дарниця", як акціонера ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ", вимагати на підставі ст.75 Закону України "Про акціонерні товариства" проведення аудиторської перевірки діяльності відповідача.

5.2.2. Суд касаційної інстанції погоджується з висновком судів, що передбачене зазначеною статтею право акціонерів є складовою права на управління товариством в установленому законом і установчими документами порядку.

Стаття 75 Закону України "Про акціонерні товариства" є імперативною для товариства у випадку відповідної вимоги акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства. Право акціонера вимагати проведення аудиту у цьому випадку не залежить від бажання самого товариства чи його посадових осіб, чи від доцільності проведення такої перевірки, натомість, обов'язок товариства забезпечити аудитору можливості проведення перевірки виникає в силу прямої вказівки закону.

Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерного товариства встановлюється статутом товариства і законом.

Суди попередніх інстанцій зазначили, що законодавство про акціонерні товариства передбачає право акціонера на отримання конфіденційної інформації, з одночасним покладанням на акціонера обов'язку її збереження та можливістю настання для нього негативних наслідків у вигляді відповідальності, визначеної законом, за її розголошення чи використання на шкоду відповідачеві.

Суди встановили, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" підписало проект договору відповідача про конфіденційність з протоколом розбіжностей, проте останній, в свою чергу, не направив жодної відповіді ні третій особі, ні позивачу.

Зважаючи на встановлені судами обставини та положення норм чинного законодавства, суд касаційної інстанції вважає правильним висновок судів попередніх інстанцій про наявність у ПрАТ "ФФ "Дарниця", як акціонера ПАТ "НВЦ" Борщагівський ХФЗ", що є власником більше 10 відсотків простих акцій товариства, права вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності останнього.

Ухилення відповідача від надання документів, необхідних для проведення аудиторської перевірки, та інформації щодо дати початку аудиторської перевірки, ініційованої позивачем, суперечить ч. 6 ст.75 Закону України "Про акціонерні товариства", та відповідно порушує реалізацію акціонером його корпоративного права на управління товариством, яке підлягає захисту у судовому порядку.

Відтак, обґрунтованим є висновок судів попередніх інстанцій про задоволення позовних вимог ПрАТ "ФФ "Дарниця" в частині зобов'язання відповідача забезпечити Товариству з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "П.С.П. Аудит" можливість проведення аудиту консолідованої фінансової звітності відповідача та його дочірніх підприємств станом на та за рік, що закінчився 31.12.2015.

Суд відхиляє доводи ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" про неправильне застосування судами попередніх інстанцій статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства", оскільки вважає їх необгрунтованими та такими, що здійснені внаслідок помилкового тлумачення скаржником цієї норми права.

5.2.2. Невмотивованими є і доводи ПАТ "НВЦ" Борщагівський ХФЗ" про порушення судами попередніх інстанцій приписів ст.ст. 41, 79 Господарського процесуального кодексу України.

Так, з урахуванням меж розгляду справи у суді касаційної інстанції згідно з статтею 300 Господарського процесуального кодексу України, не приймаються до уваги доводи ПАТ "НВЦ" Борщагівський ХФЗ" про неповне встановлення судами попередніх інстанцій усіх фактичних обставин справи.

Суд касаційної інстанції не наділений повноваженням оцінювати докази, наявні у справі. Відтак, доводи скаржника про наявність у нього сумнівів стосовно справжності підпису директора третьої особи відхиляються судом як необґрунтовані.

Непереконливими є і доводи про необхідність зупинення провадження у цій справі до вирішення справи №910/2384/17 за позовом відповідача до позивача та третьої особи про визнання договору про надання послуг недійсним.

Відповідно до ч.1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України (у редакції, чинній до 15.12.2017) господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

За змістом цієї норми, пов'язаною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у справі.

Пов'язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у цій справі. Неможливість розгляду справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що на час розгляду справи рішення Господарського суду міста Києва від 26.05.2017, яким відмовлено ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" у задоволенні позовних вимог про визнання договору №20161104 про надання послуг від 04.11.2016 недійсним у справі №910/2384/17, згідно з постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.09.2017 залишено без змін. Тобто суд обґрунтовано відхилив клопотання відповідача про зупинення розгляду справи.

Водночас, суд касаційної інстанції вважає за необхідне зазначити, що згідно з інформацією, оприлюдненою у Єдиному державному реєстрі судових рішень, рішення Господарського суду міста Києва від 26.05.2017 та постанова Київського апеляційного господарського суду від 18.09.2017 у справі №910/2384/17 залишені без змін постановою Вищого господарського суду України від 11.12.2017.

5.3. Щодо суті касаційної скарги ПрАТ "ФФ "Дарниця"

5.3.1. Посилання скаржника на постанови Вищого господарського суду України (п.3.3.1 цієї постанови) є непереконливим, оскільки справа, що переглядається судом, та справи із зазначеного переліку, є різними за змістом обставин, що формують правовідносини у них і впливають на застосування норм матеріального права. При цьому, висновки Вищого господарського суду України, здійснені за результатами перегляду наведених справ не є відмінними від висновків судів попередніх інстанцій у цій справі.

5.3.2. Щодо висновків судів попередніх інстанцій про відмову у задоволенні позову ПрАТ "ФФ "Дарниця" про зобов'язання надати копії конкретних документів та інформацію відповідно до запиту аудитора, у вказаному позивачем переліку, суд касаційної інстанції зазначає, що такі вимоги є необґрунтованими, оскільки ані ст.162 Цивільного кодексу України, ані статут відповідача не наділяють позивача таким правом.

Таким чином, суд погоджується з правильним висновком судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у задоволенні позовних вимог в цій частині, оскільки необхідність витребування зазначених позивачем переліку документів, необхідних для проведення аудиту, необґрунтована ним згідно законодавства та стандартів аудиту.

Водночас, судом апеляційної інстанції вмотивовано зазначено, що оскільки аудитор не був допущений до перевірки, документи, необхідні йому для вивчення, повинні бути надані аудитору під час проведення перевірки.

6. Висновки Верховного Суду за результатами розгляду касаційної скарги

6.1. Відповідно до статті 309 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

6.2. З огляду на зазначене, Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" без задоволення та касаційної скарги ПрАТ "ФФ "Дарниця" без задоволення, а рішення та постанови судів попередніх інстанцій, що оскаржуються, - без змін.

7. Судові витрати

7.1. Відповідно до статті 315 Господарського процесуального кодексу України у постанові суду касаційної інстанції повинен бути зазначений розподіл судових витрат, понесених у зв'язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції.

7.2. Зважаючи на те, що Верховний Суд залишає касаційні скарги позивача та відповідача без задоволення, розподіл судових витрат не здійснюється.

Керуючись статтями 300, 301, 306, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" залишити без задоволення.

2. Касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" залишити без задоволення.

3. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.09.2017 та рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2017 у справі №910/783/17 залишити без змін.

4. Поновити виконання рішення Господарського суду міста Києва від 06.04.2017 у справі №910/783/17.

5. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає.